Programa Kit Digital 2023

Com empresa tecnològica i Agent Digitalitzador oficial a Red.es, disposem de solucions i serveis tecnològics per empreses i autònoms dintre del programa Kit Digital. Per tant, podem gestionar la sol·licitud per disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització següents:

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

Millora o ampliació de la presència a internet de l’empresa beneficiària mitjançant la creació d’una pàgina web

COMERÇ ELECTRÒNIC

Disseny i desenvolupament de botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis amb intercanvi per mitjà de mètodes de pagament en línia.

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Impulsar la promoció de les empreses beneficiàries a les xarxes socials

Lloc web i presència a internet

Objectiu

 

Millora o ampliació de la presència a internet de l’empresa beneficiària mitjançant la creació d’una pàgina web i/o amb serveis que proporcionin posicionament bàsic a internet.

IMPORT DE L’AJUDA 
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats2.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats2.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació2.000 €
 

PRODUCTE DES DE  1400€ 

 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 
 • Domini: la solució ha d’incloure el domini de la teva web durant un període mínim d’un any. La titularitat del domini serà totalment de l’empresa beneficiària.
 • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un període mínim d’un any.
 • Disseny de la pàgina web: amb un mínim de 3 pàgines o seccions, que són elements tals com: pàgina d’inici, presentació de l’empresa, formulari i dades de contacte, pàgina de descripció de productes o serveis, mapa web, etc
 • Web responsive: la web haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.
 • Accessibilitat: el disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Autogestionable: la web haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti a l’empresa beneficiària ser autònoma per modificar els continguts de la seva pàgina web.
 • Posicionament bàsic a internet:  posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • SEO bàsic: serveis de posicionament bàsic a cercadors amb anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts.

Gestió de xarxes socials

Objectiu

 

Impulsar la promoció de les empreses beneficiàries a les xarxes socials

IMPORT DE L’AJUDA 
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats2.500 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats2.500 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació2.000 €
 
 

PRODUCTE DES DE  1900€ 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 
 • Social Media Plan: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineades amb els objectius de l’empresa beneficiària, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, a la vegada que fidelitzi als usuaris que ja ho siguin.
 • Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic per mitjà de mètriques de l’impacte de les accions, per quantificar resultats i comprovar si es van complint els objectius marcats al pla estratègic.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals a xarxes socials per optimitzar el rendiment.
 • Gestió d’una xarxa social: administració del perfil de l’empresa beneficiària a , almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació, per part de l’agent digitalitzador, d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Comerç electrònic

Objectiu

 

Disseny i desenvolupament de botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis amb intercanvi per mitjà de mètodes de pagament en línia.

IMPORT DE L’AJUDA 
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats2.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats2.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació2.000 €
 

PRODUCTE DES DE  1800€ 

 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 
 • Creació de botiga en línia o ecommerce amb alta de productes: producció d’un catàleg per mitjà d’alta, importació o càrrega dels productes de l’empresa. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador haurà de ser com a mínim de 100 referències, excepte en cas que la pime no disposi d’aquest nombre de productes al seu catàleg.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament seleccionats.
 • Formes d’enviament: configuració i integració dels mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats.
 • Disseny responsive: la botiga en línia haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.
 • Accessibilitat: el disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic a internet: posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència a cercadors (SEO): anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts i informes trimestrals de seguiment.
 • Autogestionable: la botiga en línia haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti a l’empresa beneficiària ser autònoma per modificar els continguts de la seva pàgina web.